dissabte, 14 d’abril de 2007

Joan Massagué realitza nous descobriments per a comprendre el procés de la metàstasi.

Joan Massagué, director del programa de Biologia i Genètica del Càncer en el prestigiós Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York (MSKCC) i director adjunt de l'Institut d'investigació Biomèdica de Barcelona (IRB), ha identificat un paquet de 18 gens implicats en l'aparició de la metàstasi en el càncer. Us fiquem la referència de l'article de El País , de El Mundo i la referència de l'article de Nature.

EL PAÍS 12/04/2007