dijous, 6 de setembre de 2007

Carlos Pau

Aquest any es commemora el 150è aniversari del naixement d'un dels botànics valencians més destacats, Carlos Pau. Pau va néixer a Sogorb en 1857. Va fer un gran treball sobre la flora espanyola i marroquina catalogant nombroses espècies i divulgant el seu treball en revistes, periòdics... Com diu Antoni Aguilella en la revista Mètode, quan recordem a aquestos botànics del nostre passat "no sols estem recordant el seu treball i la seva labor, sinó també una manera ben particular de posar en evidència les arrels del coneixement actual i l'evolució que ha seguit amb el pas del temps".

Centaurea paui