dissabte, 11 de febrer de 2017

Projecte Microbioma Humà

Un cultivo de la bacteria E. coli.

Un cultivo de la bacteria E. coli.  AFP/GETTY IMAGES