dimarts, 6 de març de 2007

Monfragüe Parc Nacional.

Aquest diumenge s'ha declarat Parc Nacional al Parc de Monfragüe. Aquest és el 14 Parc Nacional que tenim en el nostre país. Esperem que amb aquesta nova categoria legislativa aquest espai quede millor protegit front a possibles agressions.
Monfragüe és un espai de gran valor tant geològic, paisatgístic, botànic com faunístic. En el Parc està la colònia de voltor negre (Aegypius monachus) més important del planeta, trobem la cigonya negra (Ciconia nigra), l'aguila imperial (Aquila adalberti), l'aufrany (alimoche) (Neophron percnopterus).... El valor biològic d'aquest espai justifica de sobres aquesta nova categoria.

Cistus ladanifer