dimarts, 24 de febrer de 2009

El Patrimoni Geològic d'Espanya.

Ahir dilluns va eixir una notícia en El País en la que es feia referència a que està en marxa l'elaboració d'un inventari del Patrimoni Geològic de la Península. Aquest projecte s'engloba dins del projecte mundial, projecte Geosites, de la IUGS (Unió Internacional de Ciències Geològiques), patrocinat també per la UNESCO, que persegueix l'elaboració d'un inventari global del Patrimoni Geològic de la Terra.
En Espanya ja hi ha identificats 144 Geosites (geotops o llocs d'interés geològic).
És el Ministeri de Medi Ambient l'encarregat de fer el catàleg amb la col·laboració de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME) i la Societat Geològica d'Espanya, que estan desenvolupant el projecte Global Geosites en el nostre país.
Hi ha un llibre "Contextos geológicos españoles", del 2008, en el que es presenta un llistat dels Geosites seleccionats.
La millor manera de protegir el nostre divers i valuós Patrimoni Geològic és conèixer-lo per a valorar-lo.


FOTO: Flysch de Zumaia. Juan Carlos Muñoz